Leader-toimintaryhmät Pohjois-Savossa

Pohjois-Savossa toimii 3 Leader-toimintaryhmää, jotka kehittävät alueen maaseudun toimintaa. Leaderit tukevat uusia toimintamalleja, liikeideoita tai alueiden muuta toimintaa kehittäviä hankkeita.

Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää. Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Tarkoituksena on hyödyntää paikallista asiantuntemusta ja osaamista oman alueen parhaaksi.

Leader-toiminta keskittyy nimenomaisesti maaseudun kehittämiseen ja siellä toimivien yritysten toiminnan avustamiseen. Pohjois-Savon alue on jakautunut kolmeen alueeseen. Jos esimerkiksi haluat hakea Suonenjoella toimivan yrityksen uuteen liiketoimintamalliin avustusta leader-rahoituksen kautta, tulee sinun kääntyä Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n puoleen. Leaderista tukea saaneisiin ideoihin ja hankkeisiin voit tutustua suoraan heidän kotisivuillaan:

Ylä-Savon Veturi

Maaseudun
kehittämisyhdistys
Kalakukko ry


Maaseudun
kehittämisyhdistys
Mansikka ry
 

”Kuopion gastronominen osaaminen on maamme huipputasoa. Ruokamatkailu on myös yksi tärkeimmistä nousevista matkailualan trendeistä, johon Kuopion alueen tapahtumissa on viime vuosina panostettu. Paikallista osaamista esille nostavat ruokafestivaalit ja niiden aito pohjoissavolainen imago nostavat kuluttajien keskuudessa myös puhtaita ja monipuolisia raaka-aineita alueelle tuottavan maatalouden arvostusta."

Paikallisen ruoan tuottajat

Etsitkö lähintä ruokatuottajaa tai paikallisia raaka-aineita käyttävää juhlapalveluyritystä? Kokeile yrityshakuamme!

Yrityshakuun

REKO - ruokaa tuottajalta

Lähiruoan myynti- ja jakelumalli REKO:ssa (Rejäl konsumtion – Reilua kuluttamista) kuluttajat tilaavat lähiruokatuottajilta ruokaa suoraan ilman välikäsiä. REKO-renkaat toimivat Facebookin kautta suljettuina ryhminään, joissa tilaukset ja toimitukset sovitaan. Löydät Kuopion alueella (Pohjois-Savo) toimivat REKO-renkaat tästä.

REKO-toiminta Pohjois-Savossa

VisitSavo -ruokamatkailupaketit

Kansainvälisille vieraille suunnatut VisitSavo.com -ruokamatkailupaketit tutustuttavat turistit Kuopion alueen herkullisimpiin kohteisiin ja vastuullisesti toimiviin yrityksiin.

visitSAVO